Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

1. SLUŽBY

Vineval nabízí přístup ke článkům, popisům, hodnocením a dalším informacím o degustovaných vínech. Tyto informace se vždy vztahují k uvedenému datu degustace a jsou určeny všem, kteří rádi pijí dobrá vína, dále milovníkům vína, kteří své cenné kousky archivují, aby je vychutnali v jejich vrcholném stádiu, ale také sommeliérům nebo obchodníkům s vínem a v neposlední řadě majitelům vinoték či restaurací (dále obecně uživatel služeb).

2. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB - OBJEDNÁVKA

Uživatel služeb objednává poskytování služeb formou elektronického návrhu. Objednávka (nebo též založení účtu) je návrhem konkrétní smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem zaplacení poplatku, který je uveden v internetové nabídce platné v době objednání služby.

3. CENA SLUŽEB

Zaplacený poplatek (aktivní účet) umožňuje uživateli služeb po dobu platnosti jeho účtu stálý přístup k těmto informacím přes internet z jeho PC, notebooku, tabletu nebo mobilního telefonu. Podmínkou přístupu k informacím je založení účtu dostupného pod přihlašovacím jménem (e-mailová adresa) a heslem, které si uživatel služeb zvolí.

4. OPRÁVNĚNÉ VYUŽITÍ ÚČTU

Poskytnutí přihlašovacích údajů jiné osobě je hrubým porušením Všeobecných obchodních podmínek. Při zjištění využití uživatelského účtu z více zařízení, než je pro jednu fyzickou osobu obvyklé, je vineval oprávněn znepřístupnit účet uživatele, což se považuje za vypovězení smlouvy s okamžitou platností. V tomto případě nemá uživatel nárok na vrácení již zaplaceného poplatku.

Získávání informací ze stránek vineval pomocí speciálních programů určených k systematickému stahování dat je přísně zakázáno. Vineval používá technologie k jejich detekci. Používání těchto programů je považováno za hrubé porušení ochranných práv a Všeobecných obchodních podmínek a vineval je oprávněn vypovědět smlouvu s okamžitou platností, bez nároku na vrácení již uhrazeného poplatku.

5. DÉLKA DOBY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Délku doby poskytovaných služeb volí uživatel služeb během registrace. Před uplynutím zvolené doby platnosti účtu je uživatel upozorněn na blížící se konec platnosti a je mu nabídnuto prodloužení aktivace. V případě jeho zájmu o další využívání služby vineval má uživatel možnost svůj účet znovu aktivovat.

6. OCHRANA OSOBNÍCH INFORMACÍ

Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou poskytovatelem služeb chráněny v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění.

Uživatel služeb má rovněž za povinnost dbát na ochranu svých dat. Poskytnutím jména účtu a/nebo hesla třetí osobě se majitel konta vystavuje nebezpečí změny svých osobních údajů a dalších informací zadaných na stránkách vineval.cz.

7. AUTORSKÁ PRÁVA

Uživatel služeb není oprávněn kopírovat a/nebo šířit poskytnuté informace, které jsou předmětem poskytovaných služeb a jejichž obsah rovněž podléhá autorsko-právní ochraně ve smyslu zákona č.121/2000 Sb. v platném znění (Autorský zákon).

Informace uvedené na www.vineval.cz nebo www.vineval.com nesmějí být kopírovány, prodávány ani jinak šířeny v jakékoli písemné formě bez předchozího písemného souhlasu vineval.

Osoby, firmy nebo společnosti pracující s vínem komerčně (sommeliéři, prodejci vína, majitelé vinoték či restaurací nebo dovozci vína) mohou používat informace zde uváděné pro podporu prodeje pouze ústně s odkazem na zdroj informace s tím, že není dovoleno tyto informace zkreslovat. Tím je myšleno převážně nesprávné uvádění informací v kontextu různé kvality vína v různých ročnících nebo nesdělení data hodnocení vína.

8. POUŽITÍ COOKIES

Po vytvoření účtu je na přístupovém zařízení uloženo tzv. Cookies, které pro dané zařízení identifikuje přístup k uživatelskému účtu na stránkách vineval.cz. V případě, že má uživatel ve svém prohlížeči vypnuto používání Cookies, nebude mu umožněna registrace, ani přihlášení.

9. DOSTUPNOST SLUŽEB

Dostupnost služby Vineval je dána rozsahem dostupnosti služeb poskytovatele internetu a platební brány České Spořitelny, a.s., které jsou standardně v režimu 24/7. Vineval nezodpovídá za dostupnost ani případné výpadky internetových služeb jejich poskytovatelů nebo bezpečnostní zabezpečení jeho systémů.

10. PROHLÁŠENÍ

Veškeré informace týkající se hodnocení a popisu vín, uvedené na stránkách vineval.cz, jsou názorem hodnotitelů, kteří je zveřejňují na základě svých degustátorských dovedností a zkušeností. Tyto informace se vždy vztahují k uvedenému datu degustace konkrétního vína.

Vineval je nezávislý hodnotitel vín a obchodně nespolupracuje s žádným vinařstvím, dovozcem, koncovým prodejcem ani restaurací. Případné uvedené kontakty na dovozce konkrétních vín do ČR nejsou pojaty jako reklamní a nejsou žádným způsobem honorovány.

11. SOUHLAS SE ZNĚNÍM VOP

Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky a dále s pravidly přístupu k informacím uvedeným na stránkách www.vineval.cz nebo www.vineval.com.

12. ZMĚNA VOP

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na jejich změnu. Změna Všeobecných obchodních podmínek se nevztahuje na smlouvy uzavřené před datem jejich změny.


vineval - Potvrzení o věku
x

vineval.cz

Pokračováním potvrzuji,
že jsem starší 18 let.